Chat with us, powered by LiveChat

Mix van online en offline media

Crossmedia campagne

“State-of-the-art crossmedia campagne”

Maar wat verstaan we daar eigenlijk onder?

Een crossmediale campagne is een mediacampagne die we plannen op verschillende soorten media. Zowel online als offline mediakanalen dus. Door deze benadering dragen de verschillende mediatypen tezamen ervoor dat het resultaat meer wordt dan de ‘som der delen’.

Door een zorgvuldige planning en onderlinge afstemming van de crossmedia campagne zorgen we ervoor dat de touchpoints met doelgroeppersonen op elkaar aansluiten én versterken. Al deze contacten via diverse media zullen ervoor zorgen dat de kernboodschap van de crossmediale campagne begrepen wordt.
Doordat de potentiële klant de boodschap op meerdere mediakanalen tegenkomt zal de crossmedia campagne (en het bedrijf erachter) meer effect hebben.