Chat with us, powered by LiveChat

See Think Do Care, het marketingmodel van nú

10 January | Marketing
Delen op linkedin share button

Diverse marketing modellen zijn door de jaren gelanceerd en deze modellen pasten dan ook uitstekend in het desbetreffende tijdperk. Sommige zijn daardoor inmiddels wel achterhaald. Toch worden ze nog steeds toegepast en dit kost tijd en geld.
One4media heeft er voor gekozen om een marketing model te hanteren dat helemaal past  binnen het online marketing landschap van nú: het ‘See Think Do Care’ concept. Het betreft hier een model dat is ontwikkeld door Google’s Avinash Kaushik. Vanaf het begin was het doel van deze expert om een marketing model te ontwikkelen dat zich perfect staande weet te houden in de snel veranderende online marketing wereld en de resultaten liegen er niet om.

Touchpoints met prospect staan centraal

Het See Think Do Care model is ontwikkeld om beter stil te blijven staan bij de verschillende fases die deel uitmaken van de customer journey. Daar waar het merendeel van de bestaande marketingmodellen doorgaans denken vanuit het bedrijf en de consument geldt dat niet voor het See Think Do Care model. Hierbij staan de touchpoints van het bedrijf met de prospect centraal. Dit model gaat dus een flinke stap verder.

De vier fasen van de customer journey

Om op een hedendaagse en efficiënte manier marketing te voeren is het van belang om te begrijpen dat het aankoopproces uit verschillende fases bestaat. Elke fase vereist een bepaalde aanpak en aangepaste uiting die uiteindelijk moet leiden tot een positief resultaat voor zowel het bedrijf als de consument…win/win dus!

De vier fasen van de customer journey zijn de volgende:

Fase 1: De ‘see’ fase

De eerste fase is de ‘see’ fase waarbij jouw merk aan de consument wordt gepresenteerd zonder dat meteen de verwachting bestaat dat deze direct iets bij je gaat afnemen. Het belang van deze fase mag echter niet onderschat worden. Ze is namelijk van cruciaal belang om het  eerste contact te leggen van je potentiële doelgroep met jouw product of dienst. Op deze manier ontstaat de basis voor de opbouw van naamsbekendheid waarna de consument wordt getriggerd om meer te ontdekken.

Fase 2: De ‘think’ fase

De tweede fase kunnen we eigenlijk het best omschrijven als een tussenfase. Nadat je merk middels een aantal contacten in de “see fase” een bepaalde naamsbekendheid heeft gekregen kunnen mensen gaan nadenken om iets bij je af te nemen. Ze denken er over na, maar hebben toch nog steeds de nodige twijfels. Er wordt naar de think fase vaak verwezen als een ‘hybride fase’ waarbij er een smeltkroes ontstaat van branding en sales. Consumenten zullen namelijk op zoek gaan naar vergelijkbare producten of diensten en lezen recensies om zo voor zichzelf uit te maken of ze nu echt geïnteresseerd zijn in wat je te bieden hebt of niet. Pas wanneer de consument het gevoel heeft over alle juiste informatie te beschikken zal deze verder gaan naar de volgende fase.

Fase 3: De ‘do’ fase

Deze fase heeft als doel om de conversie te maken. De consument is namelijk na al het voorafgaand onderzoek klaar om de aankoop te doen. De “do” fase moet zich kenmerken door een eenvoudige en efficiënte opzet. Met andere woorden, de conversie moet snel gemaakt kunnen worden zonder dat de consument tegen één of meerdere obstakels aanloopt. Eén enkel obstakel kan namelijk reeds voldoende zijn om de klant op andere gedachten te brengen en over te stappen naar de concurrentie. Daar is je concurrent vast blij mee, maar jij niet…

Fase 4: De ‘care’ fase

De “care” fase richt zich volledig op het onderhouden van de bestaande klanten. Een klant bevindt zich in deze fase op het ogenblik dat hij of zij er voor heeft gekozen om minimaal twee aankopen te doen of diensten bij je af te nemen. Waarom twee? Omdat één enkele aankoop niet aantoont dat een bepaalde klant loyaal is aan je bedrijf. Vanaf het ogenblik dat er een tweede aankoop plaatsvindt kan je daar wel vanuit gaan. Het belangrijkste doel van de care fase is dan ook om je klanten tevreden te houden en ervoor te zorgen dat ze bij jouw bedrijf blijven kopen doen. Dus probeer in deze fase van je klanten ambassadeurs te maken!

Wat maakt het See Think Do Care zo interessant?

Het merendeel van de bedrijven focussen uitsluitend op de ‘do’ fase. Dat noemen we ook wel “Interruption Marketing”. Dat lijkt misschien wel logisch, maar wordt door de prospect eigenlijk helemaal niet interessant gevonden. Door het hanteren van het See Think Do Care model kan je dan ook altijd rekenen op een aantal concrete voordelen, namelijk:

  1. De doelgroep wordt tijdens de volledige customer journey op optimale wijze bereikt. Dit zorgt voor aanzienlijk meer touchpoints met de consument waardoor de basis wordt gelegd voor een optimale vertrouwensband.
  2. Er vindt een betere afstemming plaats van de content tijdens elke specifieke fase van het aankoopproces. Dit is niet alleen een meerwaarde voor de huidige, maar ook voor de toekomstige consument.
  3. Per fase beschik je als bedrijf over de mogelijkheid om zogenaamde ‘key performance indicators’ te definiëren.
  4. Door het monitoren van de progressie die wordt gemaakt door het toepassen van het See Think Do Care model is het eenvoudig om nieuwe kansen op het gebied van content behoefte in kaart te brengen en cross selling kan plaatsvinden.

Bovenstaande maakt duidelijk dat wanneer je als bedrijf in de markt van nu efficiënt nieuwe klanten wilt aantrekken je de werkwijze van het See Think Do Care model absoluut moet inzetten.