Chat with us, powered by LiveChat

Internet of Things

20 December | Marketing
Delen op linkedin share button

Voortdurende verandering van digitale marketing

Wanneer het hoogtepunt in technologie van internet of things wordt bereikt zullen we in staat zijn om consumentengedrag tot in de kleinste details te registreren, analyseren en te voorspellen.
Dat klinkt uitdagend, maar wat is het ‘internet of things’ nu precies? Het ‘internet of things’  gaat over de online verbinding die wordt gemaakt tussen gebruiksapparaten (die werken op stroom en we dagelijks gebruiken) met computers via het internet. Daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld wekkers, thermostaten, koelkasten, de meterkast, verlichting, containers, vuilnisbakken, verkeerslichten etc. etc. Door deze te verbinden met computers kan er een uitwisseling van gegevens plaatsvinden waardoor marketeers de mogelijkheid hebben om een verbeterd inzicht te krijgen in het gebruik en het gedrag van hun klanten. Op deze manier is het voor marketeers mogelijk om hun communicatie richting klanten verder te optimaliseren, bijvoorbeeld op het gebied van relevantie en timing. KPN zag deze ontwikkeling in 2014 al aankomen en legde voor ettelijke tientallen miljoenen een ‘Long range long power netwerk’ (LoRa) aan in Nederland en was daarmee de eerste ter wereld. inmiddels heeft KPN 3 miljoen apparaten aangesloten.

Internet of Things in de praktijk

We geven u graag een praktijkvoorbeeld. Wanneer u over een koelkast beschikt in huis die is aangesloten op het ‘internet of things’ kan deze elke consumptieve behoefte van u als consument herkennen. Is het bier bijna op? Dan kan er op het scherm, spraakgestuurd of op je telefoon worden aangegeven waar de beste aanbieding kan worden gevonden. Wat voor stem geef je de koelkast trouwens? Het zou dan ook mogelijk moeten zijn om direct een bestelling te plaatsen. De IoT-technologie moet er dus voor zorgen dat apparaten uit ons dagelijks leven continue met het internet verbonden zijn. Dit zal niet alleen praktisch voor de consument voordelen met zich meebrengen, het stelt marketeers in staat om consumenten binnen elke branche te volgen tijdens elke fase van de zogenaamde ‘consumer journey’.

De werkwijze van IoT-apparaten zal er uiteraard voor zorgen dat er een enorme hoeveelheid aan data zal worden geproduceerd. Uit het Ericsson Mobiliteitsverslag valt zelfs af te leiden dat IoT-apparaten en sensoren reeds in 2018 de hoeveelheid data van mobiele telefoons zal overschrijden. In 2020 zullen er naar verwachting zo’n 20 miljard apparaten verbonden zijn. Deze ‘tak van sport’ zal binnen de marketing dan ook uitgroeien tot de grootste uitdaging die er momenteel is.

Integratie van gedragssignalen in marketing database

Via het internet of things kunnen marketeers enorme datasets inzetten om de gedragssignalen van consumenten in hun marketing database te integreren. Op deze manier hebben zij de mogelijkheid om niet alleen interacties, maar ook conversie statistieken en voorspellingen van het consumentengedrag vast te leggen. Vervolgens kunnen ze integraal worden gekoppeld aan aankoop-intentie data waardoor het potentieel enorm wordt.

Ongekende instroom van informatie

De toegang tot bovenstaande gegevens is een revolutie maar kan in de praktijk onder marketeers ook voor de nodige verwarring kunnen zorgen. Marketeers weten namelijk misschien niet echt goed hoe ze om moeten gaan met deze ongekende instroom van informatie. Door rekening te houden met de hieronder aangegeven zes voorspellingen geven we een indruk van de manier waarop het internet of things de groei en evolutie van digitale marketing zal beïnvloeden. Bovendien wordt het zo ook meteen duidelijk hoe we ons hierop kunnen voorbereiden.

1. Het verschijnen van nieuwe, digitale toestellen

Alle activiteit die verbonden is met het internet is een voorbeeld van consumentengedrag. Dit gegeven zorgt er voor dat marketeers verder zullen gaan dan enkel en alleen de digitale apparaten van vandaag zoals laptops, smartphones en tablets. De IoT-technologie moet het onder meer mogelijk maken om ook auto’s en bijvoorbeeld koelkastmonitoren te gebruiken als mogelijke contactpunten. Deze technologie bestaat ook al. Onder meer Amazon maakt gebruik van IoT-technologie. Zij bieden hun klanten al de mogelijkheid om een bepaald product te kopen, door middel van “een druk op een wifi-knop”.

2. Evolutie in contextuele marketing door IoT-data, attributie en analytics

De enorme hoeveelheid aan data welke wordt gegenereerd door IoT-apparaten zorgt er voor dat werkelijk elke klantinteractie marketeers de mogelijkheid biedt om niet alleen de intentie, maar ook het gedrag evenals de behoeften en de verlangens van consumenten te registreren. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om contextueel relevante marketingberichten op de meest optimale plaats en tijd te serveren.

Een duidelijk beeld krijgen van het gedrag van de consument door middel van aankooppatronenen en locaties zorgt er voor dat er een compleet nieuw niveau ontstaat op vlak van attributie, analyse evenals voorspellende mogelijkheden die we nooit eerder voor mogelijk hielden. Op basis van signalen van IoT-apparaten is het mogelijk om tijdig notificaties aan consumenten te geven voordat ze beseffen dat ze behoefte hebben aan een product. Het wachten op de interesse van de consument behoort daarmee tot het verleden.

Deze nieuwe inzichten, maar ook het vermogen om elke wisselwerking nauwkeurig te onderscheiden tijdens de zogenaamde ‘consumer journey’ kunnen we als baanbrekend  bestempelen.

3. De opslag en analyse van IoT-gegevens door marketingtechnologieplatformen als belangrijkste asset

Marketingplatformen en technologieën hebben de mogelijkheid om IoT-gegevens op te nemen en vervolgens op dezelfde manier toe te passen als hoe cookies en unieke ID’s worden toegepast. Deze platformen maken eveneens gebruik van IoT-signalen om de huidige cross-device technologieën verder te ontwikkelen. De ontwikkeling van platformen en technologieën die over de mogelijkheid beschikken om dergelijke grote datasets te analyseren is een complex. De evolutie in digitale marketing is ontstaan door enerzijds ‘artificial intelligence’ en anderzijds ‘machine learning’ applicaties heeft er voor gezorgd dat technologieplatformen geproduceerd zullen worden die deze datasets in de nabije toekomst op real-time basis zullen kunnen gaan verwerken, interpreteren en beoordelen.

4.Een doorontwikkeling van de rol van het mediabureau

Bovenstaande zorgt er voor dat de huidige rol van mediabureaus sterk zal worden uitgebreid. Zij zullen zich dan ook als het ware doorontwikkelen tot media- en technologiepartner. Mediabureaus gaan ondersteuning bieden bij het opbouwen van een klantenplatform, maar gaan ook bijstand bieden bij de ontwikkeling van interne systemen en het beheer van de implementatie van zogenaamde tagging-elementen. Dit zorgt er voor dat de skills van het mediabureau en haar medewerkers zich aanzienlijk zullen moeten aanpassen aan de evolutie die hun sector doormaakt.

Van een mediabureau zal dan ook een flexibele aanpak worden verwacht met betrekking tot het beheren van campagnes, marketinginitiatieven, prijsstelling en productontwikkeling. Over de nodige kennis beschikken met betrekking tot de datapakketten die IoT-toestellen kunnen produceren wordt een absolute vereiste. In het verlengde daarvan volgt namelijk weer implementatie richting ‘touchpoints’ die deel uitmaken van de consumer journey.

5. Inzetten van actuele en gepersonaliseerde berichten door marketeers

Marketeers zullen door middel van de IoT-technologie de mogelijkheid krijgen om niet alleen actuele, maar ook gepersonaliseerde berichten in te zetten naar hun doelgroep. Deze zullen naadloos aansluiting vinden op hun actuele levenscyclusfase. De mogelijkheid om een actuele en gepersonaliseerde berichtgeving op het exact juiste moment op elk mogelijk toestel te leveren zal er voor zorgen dat digitale marketing zich verder zal transformeren.

Een voorbeeld van bovenstaande kan onder meer gevonden worden in de data die wordt verzameld door een fitness-wearable zoals de i-watch. Door deze gegevens te combineren met data die wordt verzameld uit beacons die worden gepasseerd is het mogelijk om bijvoorbeeld bepaalde fitnessproducten aan te prijzen op het ogenblik dat de i-watch gebruiker een winkel voorbij komt. De mogelijkheden om dergelijke signalen te gebruiken om op het optimale moment relevante berichten te leveren zijn in principe onbeperkt.

De data die wordt gegenereerd door het internet of things kan er bovendien voor zorgen dat marketeers de nodige informatie krijgen aangereikt om de klantervaring te verhogen en te bepalen op welk ogenblik wervings- of retentie-berichten verwstuurd moeten worden.

6. Meer aandacht voor privacy en beveiliging

Last but not least zal er aanzienlijk meer aandacht worden besteed aan privacy en beveiliging. Op het ogenblik dat er sprake is van ‘Big Data’ geldt er namelijk ook een “Big Responsibility” . We kunnen dan ook nieuwe privacy- en beveiligingsregels verwachten: http://www.marketingfacts.nl/berichten/privacywetgeving-beseffen-marketeers-en-verkopers-wel-wat-er-op-ze-af-komt

Bovendien zullen er ook nieuwe technologieën worden ingezet om de bescherming van zowel consumenten- als bedrijfsgegevens te kunnen waarborgen.

De beïnvloeding van IoT-apparaten kan wellicht worden voorkomen door het inzetten van methoden als netwerksegmentatie evenals de authentificatie van apparaten en toestellen die zijn voorzien van gecodeerde encryptietechnieken.

Deze evolutie is in volle gang. Exact voorspellen wat de impact gaat worden is lastig.
Maar de belangrijkste vraag is…hoe goed ben je hier op voorbereid?